محل تبلیغات شما

وطنم

ایرانم

سرزمینم

 دخترانت رسم بی وفایی را

نکنک از تو اموخته اند

مردانت

رسم

نیندیشیدن را از تو یاد گرفته اند


من و بسیاری را می شناسم

شبها و روزها

با چشمانی


از اینکه چرا شرافتمند هستند

و متهم به بسیاری چیزها

و نالان از بی وفایی ها

بازهم وفادارند

ایران من

یکبار هم تو وفادار باش


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی